Главная » Можно ли ребенкуМожно ли прописать ребенка без отца


Скажите пожалуйста-можно ли ребенка прописать отдельно от родителей? Ребенку 2,5 года. В семье появились разногласия. У матери ребенка есть прописка в киеве. Она хочет оформить развод с отцом ребенка. Для этого сказали,что ребенок должен быть прописан. Есть возможность прописать ребенка в Крыму. Можно ли прописать ребенка там?

Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини
1. Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків.
2. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.
3. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.
Стаття 161. Спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини
1. Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, що мають істотне значення.
2. Орган опіки та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.
3. Якщо орган опіки та піклування або суд визнав, що жоден із батьків не може створити дитині належних умов для виховання та розвитку, на вимогу баби, діда або інших родичів, залучених до участі у справі, дитина може бути передана комусь із них.
Якщо дитина не може бути передана жодній із цих осіб, суд на вимогу органу опіки та піклування може постановити рішення про відібрання дитини від особи, з якою вона проживає, і передання її для опікування органу опіки та піклування.
(Текст статті 161 в редакції Закону N 524-V від 22.12.2006)

Скажите пожалуйста-можно ли ребенка прописать отдельно от родителей?
Если ребенку меньше 10 лет - то нельзя. Если больше 10 лет - то можно. До 10 лет ребенок должен быть прописан вместе с одним из родителей на основании ст. 29 Гражданского кодекса:

Стаття 29. Місце проживання фізичної особи
1. Місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.
2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
3. Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.
У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років визначається органом опіки та піклування або судом.
4. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.
5. Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна.
6. Фізична особа може мати кілька місць проживання.
Прописка - это регистрация места проживания. Но чтобы зарегистрировать место проживания, необходимо чтобы это место хотя бы не нарушало требования закона, в частности - процитированной выше ст. 29 ГК.

Спасибо. А вот такой вопрос: если ребенок будет прописываться в крыму вместе с мамой,нужно ли для этого разрешение отца,который остается и прописан в киеве? Скажу сразу,что вряд ли отец такое разрешение даст. Семья в стадии развала,так что конфликтов и эмоций выше крыши. Но еще не разведены.

Спасибо. А вот такой вопрос: если ребенок будет прописываться в крыму вместе с мамой,нужно ли для этого разрешение отца,который остается и прописан в киеве? Скажу сразу,что вряд ли отец такое разрешение даст. Семья в стадии развала,так что конфликтов и эмоций выше крыши. Но еще не разведены.

Для этого необходимо, чтобы мать проживала отдельно от отца. Можно обратиться в органы опеки и попечительства либо в суд (ст.161 СК)

Для этого необходимо, чтобы мать проживала отдельно от отца. Можно обратиться в органы опеки и попечительства либо в суд (ст.161 СК)

Извините,я не совсем понял. То есть ее с ребенком не пропишут без разрешения отца? Обязательно нужно привозить от него согласие в письменном виде?

Извините,я не совсем понял. То есть ее с ребенком не пропишут без разрешения отца? Обязательно нужно привозить от него согласие в письменном виде?

Стаття 161. Спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини
1. Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Не нужно согласия отца. Если бы было его согласие, не возник бы спор о том, с кем проживать ребенку. Т.е. для прописки ребенка по адресу проживания матери Вам нужно:
- чтобы мать проживала отдельно от отца и была отдельно прописана;
- решение органа опеки или суда об определении места жительства ребенка по месту жительства матери:ac28

Вам не нужно согласие отца

Спасибо. А вот такой вопрос: если ребенок будет прописываться в крыму вместе с мамой,нужно ли для этого разрешение отца,который остается и прописан в киеве?
Нет, в таком разрешении нет необходимости. Спокойно идете в органы регистрации, выписываете мать и ребенка из Киева и прописываете в Крыму.

Powered by vBulletin Version 4.1.12 Copyright 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Как прописать ребенка? Регистрация ребенка по месту жительства

После того как малыш появился на свет, он становится полноправным членом не только своей семьи, но и общества. Поэтому у молодых родителей возникает немало проблем, связанных с «бумажной волокитой»: оформление документов, свидетельства о рождении, а также регистрации ребенка по месту жительства, или прописки, как по-прежнему называют эту процедуру в народе.

Если со свидетельством о рождении все более-менее понятно, в законах четко прописаны и сроки получения документа, и правила, то регистрация по месту жительства малыша становится проблемой. Неточности и сложные формулировки в законах порождают их неправильную трактовку, что влечет за собой новые проблемы.

Основные вопросы, которые волнуют родителей:

 • Когда необходимо регистрировать ребенка по месту жительства?
 • Где и с кем может быть зарегистрирован малолетний ребенок?
 • Как оформить регистрацию, если родители проживают отдельно?
 • Можно ли прописать малыша с другими членами семьи (в бабушкиной квартире, к примеру)?
 • Можно ли регистрировать ребенка в квартире, которая не принадлежит ни одному из родителей?

Ответы на все эти вопросы нужно искать, в первую очередь, в официальных источниках: в законодательных документах и нормативных актах. Главными документами в этом плане являются Жилищный Кодекс, Гражданский и Семейный Кодексы, а также некоторые положения и указы.

Сроки регистрации по месту жительства новорожденного ребенка

Первый вопрос, на который сложно ответить однозначно: когда необходимо прописывать ребенка по месту жительства? В законе нет четко обозначенных норм именно для детей. Однако существуют четкие сроки прописки для всех граждан страны. В частности, закон обязывает зарегистрироваться не позже, чем через 10 дней после его прибытия на новое место жительства.

Но как можно применять эту норму для малыша? Ведь главный документ его – свидетельство о рождении – выдается в течение месяца. Неопределенность требований провоцирует возникновение конфликтов и проблем, многие паспортисты на местах требуют с родителей уплаты штрафов за то, что ребенок не был прописан вовремя. Это, на самом деле, незаконно. В разъяснении к закону указано, что родители регистрируют ребенка по месту жительства по мере необходимости, а значит, никаких ограничений по срокам быть не должно. На практике же, чтобы избежать лишних проблем и штрафов, лучше постараться зарегистрировать малыша сразу после получения свидетельства о рождении.

Документы, необходимые для прописки ребенка

Малолетние дети проживают вместе со своими родителями, или одним из них. До десятилетнего возраста они могут быть зарегистрированы только там же, где их родители (мать или отец). Дети, возраст которых от 10 до 14 лет, могут быть прописаны в другом месте, если оба родителя согласны на это, а также согласен сам ребенок. После 14 лет ребенок может быть прописан отдельно от родителей по своему желанию.

Чтобы зарегистрировать ребенка до 10-ти лет, необходимы следующие документы:

 • Заявление одного из родителей;
 • Паспорта и копии обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка и копия;
 • Если родители зарегистрированы отдельно, необходимы два дополнительных документа: заявление отца (матери) о том, что он не возражает против прописки ребенка с матерью (отцом), а также справка о том, что по месту его проживания ребенок не зарегистрирован;
 • Документ об оплате пошлины;
 • Домовая книга;
 • Свидетельство о браке или об отцовстве.

Трудности возникают тогда, когда родители не живут вместе (в разводе), или просто зарегистрированы в разных местах. Как правило, чтобы прописать ребенка в этих случаях требуют не только письменного согласия второго из родителей, но и обязательно присутствие обоих.

Главные вопросы, которые возникают при регистрации ребенка по месту жительства

В процессе прописки ребенка часто возникают неожиданные проблемы и вопросы. Часто родители не прописывают детей до 2-3 лет (пока не сталкиваются с необходимостью оформления малыша в детский сад или школу), проблемы возникают при регистрации в квартире, не принадлежащей ни одному из родителей.

Основные вопросы, связанные с этой процедурой:

 • Можно ли регистрировать ребенка с родителями в квартире, не принадлежащей им? Не только можно, но и необходимо. При этом согласия владельцев или других граждан, проживающих в этом доме вместе с родителями ребенка, не нужно.
 • Вправе ли сотрудники паспортно-учетных служб требовать присутствия обоих родителей, если все документы для регистрации в порядке? Нет, это не имеет законных оснований, так же, как и требование оплатить все долги по коммунальным услугам предприятия.
 • Если родители живут отдельно, может ли один из них прописать ребенка к другому без его согласия? Нет, для этого необходимо письменное согласие отца (или матери). Такое же согласие необходимо, когда мать хочет зарегистрировать малыша по своему месту жительства, а отец живет отдельно (или наоборот).
 • Может ли ребенок старше 10 лет быть прописанным не с родителями? Да, но только если оба родителя и сам ребенок согласны, его можно зарегистрировать в другом месте жительства (например, с другими родственниками).
 • Может ли за несвоевременную регистрацию ребенка взыскаться штраф, и в каком размере? Это довольно распространенная практика, и вызывает она много споров. Если ребенок не прописан больше месяца со дня получения свидетельства о рождении, родителям могут предъявить требование уплатить штраф. Он составляет в Украине – от 17 до 51 гривен, в России – от 1500 до 2500 рублей. Как правило, размер штрафа не зависит от сроков (не важно, ребенок не был прописан 2 месяца или 3 года).
 • Можно ли прописать ребенка без участия отца и справок от него? Есть такой интересный аспект в законодательстве, который позволяет это сделать. Если малышу не исполнилось еще месяца, он считается новорожденным, и регистрируется по месту жительства матери, без справок о том, где зарегистрирован его отец.

Регистрация ребенка имеет значение во многих случаях. К примеру, его могут не принимать в детский сад или школу, если он не проживает в данном районе города. Важно также, есть ли зарегистрированные несовершеннолетние дети в доме или квартире, которая находится в залоге. Чтобы избежать лишних проблем и недоразумений, лучше прописать ребенка по месту жительства матери или отца как можно раньше.

Юридический и бухгалтерский форум Украины

Доброго дня!
Місце проживання фізичної особи встановлюється http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-29.htm. Зокрема, частина 4 зазначеної статті та http://kodeksy.com.ua/simejnij_kodeks_ukraini/statja-160.htm визначає місце проживання дітей до 10 років - разом з батьками або одним з них, з яким дитина фактично мешкає.
Оскільки ЖЕК відмовляє Вам у прописці на підставі відсутності письмової згоди батька, то відповідно до http://kodeksy.com.ua/simejnij_kodeks_ukraini/statja-161.htm питання щодо місця проживання дитини має вирішуватися у судовому порядку, так як ненадання згоди на реєстрацію місця проживання дитини одним із батьків порушує передбачене законом право дитини на реєстрацію місця проживання.
Вам (позивач) необхідно за допомогою адвоката скласти позовну заяву та звернутися до міського (районного) суду за місцем проживання батька (відповідач) щодо встановлення місця проживання та реєстрації дитини за фактичним місцем проживання без згоди батька. В якості третьої особи залучити місцеві органи опіки та піклування.
До заяви додати копію свідоцтва про народження дитини, копію документа, що посвідчує Вашу особу, копію документів, які підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається для реєстрації місця проживання, копію свідоцтва про розлучення та, по можливості, письмову відмову ЖЕК у прописці.

Лилия писал(а): Я не могу прописать своего ребенка по своему месту прописки, поскольку с мужем мы разошлись сразу же после рождения сына. После того как мы перестали жить вместе он не выходит на связь В ЖЭКЕ мне сказали что без согласия отца прописать ребенка можно только в судовом порядке, о чем сказано в статье 160 и 161 семейного кодекса. Как мне правильно составить заявление в суд и какие документы прилагаются к этому заявлению. Заранее спасибо за ответ!

Во-первых. указание ЖЕКа на статьи ни коим образом не касается необходимых действий.
Во-вторых. Вам ЖЕК и суд не нужны.

Вы прописаны в квартире. Лучший совет: Вам необходимо письменное разрешение от владельца/цев квартиры, а лучше самого владельца и отправится в паспортный стол того района, в котором находится квартира. С собой взять справку из ЖЕКа о составе семьи и правоустанавливающий документ. Там без проблем пропишут ребенка с мамой. И даже спрашивать об отце не будут. Но прописывать можно и без согласия собственника. Просто на практике так легче. Право на регистрацию записано в статье 156 Жилищного кодекса Украины. Также в спорах в помощь придет п. 4 статьи 29 Гражданского кодекса Украины. Прочитайте его.
Так как неизвестно сколько лет ребенку, то отмечу, что если ребенку от 10 до 14 лет, то он может быть прописан и вовсе без родителей, если все, в т.ч. ребенок согласен на это.
Любой отказ жека или паспортного стола признается недействительным.
Если по какой-то фантастической причине Вам откажут в регистрации, можете оспорить в суде данный отказ на основании статьи 14 ЗУ Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні - цитата: Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових та службових осіб з питань свободи пересування, вільного вибору місця проживання, реєстрації місця проживання чи місця перебування особи можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

Ст. 160 и 161 Семейного кодекса относятся к другим правоотношениям. а именно, когда есть спор между родителями о месте проживания ребенка.
Сразу подскажу. вдруг возникнет правильный порядок действий:
1) письменное обращение в орган опеки и попечительства об установлении места проживания ребенка с мамой
2) Вам не понравится или отце будет против - дорога в суд. Я крайне негативно отношусь, но суды в своей практике всегда ссылаються на Декларацию прав ребенка и практически всегда оставляют ребенка с мамой. Указание этой нормі хватит Вам для победы в суде. Там много условий, которые могут повлиять на решение суда, но у меня в практике было лишь одно дело, когда я смог оставить ребенка с отцом. Но там были свои крайне важные нюансы.

Источники: http://www.urist.in.ua/archive/index.php/t-144550.html, http://active-mama.com/kak-propisat-rebenka-registraciya-rebenka-po-mestu-zhitelstva.html, http://kodeksy.com.ua/forum/viewtopic.php?p=2218

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения

МЕНЮ

Избранные статьи

Можно ли папаверин детям

Папаверин детям - показания к применению Когда заболевает ребенок, большинство далее...

Почему цветут новорожденные дети

Цветение у новорожденных Акне или цветение у новорожденных может проявиться далее...

Антибиотик лор органов детей

ЛОР-инфекции и антибиотики Практически каждый человек хотя далее...

Популярные статьи

Интересно

Симфизиопатия при беременности лечение

Симфизит и симфизиопатия Симфизит и симфизиопатия – довольно распространенные явления в период третьего триместра беременности, но иногда встречающиеся...


Можно гранатовый сок беременным

Гранатовый сок при беременности Беременность — серьезное испытание для женского организма, который часто начинает испытывать недостаток витаминов,...


Симптомы диабета у детей 3 лет

Нормально ли развивается мой ребенок? Каких достижений ждать от своего, только что родившегося, крохи? На что обратить внимание, и о чем...